ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ตำบลสามควายเผือก

      องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์  จะประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  ราคากลาง 2,274,000 บาท

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31 ตุลาคม  2557  ระว่างเวลา  09.00 น.  ถึง  10.00 น.  พร้อมกัน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  31 ตุลาคม  2557  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

          กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 14  พฤศจิกายน  2557  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  12.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองนครปฐม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2557  เวลา  13.00 น.  และกำหนดวันเวลาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. – 14.30 น.

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาโครงการละ 1,000 บาท  ได้ที่  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก  ระหว่างวันที่  29 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่  6 พฤศจิกายน  2557  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3430-5971-4 ต่อ 2  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่    เว็ปไซต์  www.nptlocal.go.th  ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม  และเว็ปไซต์  www.nakhonpathom.go.th  ของสำนักงานจังหวัดนครปฐม

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,535
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon