สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

          สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ตามรายการดังนี้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน และหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 หลัง

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เลขที่ 32  ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2577 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://region7.dld.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3425 0982 ในวันและเวลาราชการ

…………………………………………….

มะลิวัลย์ บุตรดี /ข่าว/ 13พ.ย.57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,585
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon