ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างหน้าที่รักษาความปลอดภัย กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ในวันที่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ http://fisheries.go.th/cf-samutsong/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-720170 ในวันและเวลาราชการ

……………………………………..

มะลิวัลย์ บุตรดี /ข่าว/ 14พ.ย.57

Counter

  • ตัวนับเว็บไซต์3,455,537
  • ไอพีของคุณ52.23.192.92
  • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
    Twitter icon
    Facebook icon
    YouTube icon
    RSS icon