วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2)

          ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ) มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ราบการ คือ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 1 ห้อง

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อและยื่นซองสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ในวันที่ 7-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkf.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3427-7081 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ

          กำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

 

...................................................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/14 พ.ย. 57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,450
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon