สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ

          สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่18  พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakhonpathom.doae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-253992 ในวันและเวลาราชการ

 

....................................................

 

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/14พ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,341
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon