องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี บริเวณที่ทำการอาค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอเมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบที่ ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีกำหนด) ราคากลาง 2,234,000.- บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี

          กำหนดยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 2,500 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ระหว่างวันที่ 6-14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3433-1673 ในวันและเวลาราชการ

 

...........................................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/14 พ.ย.57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,415
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon