การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ-เครื่องใช้

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จำนวน 18 รายการ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 อาคาร 4 แผนกบริหารงานทั่วไป และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม แผนกปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 3 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-243053 ในวันและเวลาราชการ

         

.............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/17 พ.ย. 57

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,420
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon