องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพ.3) จำนวน 1 หลัง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดแล้วเสร็จ 150 วัน และยื่นราคาไว้อย่างน้อย 150 วัน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,274,000 บาท

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2577 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบคา วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการบริหารงาน อบต.อำเภอเมืองนครปฐม และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการบริหารงาน อบต.อำเภอเมืองนครปฐม ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ระหว่าง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-3430-5971-4 ต่อ 2 ในวันและเวลาราชการ

……………………………………….

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/20พ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,424
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon