โรงเรียนราชินีบูรณะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง

          โรงเรียนราชินีบูรณะ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (จอ 18.5 นิ้ว) จำนวน จำนวน 50 เครื่อง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนราชินีบูรณะ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3425-4168, 0-3425-8345 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ

 

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 20 พ.ย. 57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,408
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon