สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 3 จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          สำนักงานการตรวจสอบพิเศษภาค 3 จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 3 จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีและสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาทรวมอัตราจ้าง 10,900 บาท ผู้ที่จะได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เลขที่ 2/3 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 9241 – 2 ต่อ 242 ในวันเวลาราชการ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3  และทางเว็บไซต์ www.oag.go.th วันเวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

                                                                               .........................................................

 

                                                          ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/21พ.ย.57

         

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,647
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon