สอบราคาจ้างเหมาบริการ 2 รายการ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีน

         สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ เพื่อให้ประโยชน์ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน โดยมีเงื่อนไขว่า “จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น”

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ศาลางกลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม โทร. 0-3434-0-34-6 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

……………………………………………..

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/24พ.ย.57

 

        

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,373
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon