สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก

          สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก (งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2558) ตามรายการ ดังนี้ วัสดุการเกษตร กิจกรรมการลดความเสี่ยงการระบาดของศัตรูข้าว โดยชีวะวิธี จำนวน 7 รายการ ดังนี้

          1.หัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิดผง ขนาด 20 กรัม จำนวน 300 ขวด

          2.หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย ขนาด 300 กรัม จำนวน 300 ขวด

          3.ถุงพลาสติก ขนาด 8*12 นิ้ว จำนวน 150 กิโลกรัม

          4.เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส อไมโลเลคฟาเซียน ขนาด 20 กรัม จำนวน 900 ซอง

          5.ข้าวกล้อง จำนวน 1,500 กิโลกรัม

          6.ยางวงเล็ก จำนวน 150 กิโลกรัม

          7.แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 มล. จำนวน 300 ขวด

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสาร รวมถึงกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ akhonpathom.doae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-253992 ในวันและเวลาราชการ

         

 

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 24พ.ย. 57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,359
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon