สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2557

          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จำดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ระบบฉีดหมึก HP รุ่น 3845 จำนวน 2 เครื่อง, จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Power S 285 จำนวน 1 จอ, ซีพียู คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER จำนวน 1 เครื่อง, จอคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น Power S 285 จำนวน 1 จอ และชุดรับแขก 1 ชุด

          กำหนดขายทอดตลาดโดยใช้วิธีทำการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดูพัสดุได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 24พ.ย. 57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,428
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon