สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

          สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 ราการ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน โดยมีเงื่อนไขว่า “จะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น” วัสดุการเกษตรที่จะสอบราคาซื้อมีดังนี้

          1. กุ้งก้ามกราม ขนาด 200 ตัว/ก.ก. จำนวน 2,000 ก.ก.

          2. ปลาตะเพียน ขนาด 3-5 ซ.ม. จำนวน 20,000 ตัว

          3. พันธุ์ปลากราย ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 10,000 ตัว

          4. พันธุ์ปลาแรด ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 20,000 ตัว

          5. พันธุ์ปลากดคัง ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 10,000 ตัว

          6. พันธุ์ปลายี่สกไทย ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 10,000 ตัว

          7. พันธุ์ปลาม้า ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 2,000 ตัว

          8. พันธุ์ปลาสวาย ขนาด 5-7 ซ.ม. จำนวน 18,881 ตัว

          9. อาหารปลากินเนื้อโปรตีนไม่น้อยกว่า 30% ขนาดบรรจุ 20 ก.ก./ถุง จำนวน 184 ถุง

          10. อาหารกุ้งก้ามกรามโปรตีนไม่น้อยกว่า 32% ขนาดบรรจุ 20 ก.ก./ถุง จำนวน 60 ถุง

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โทร. 0-3434-0034-6 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557

 

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 24 พ.ย. 57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,340
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon