โรงเรียนราชินีบูรณะ อำเภอเมืองนครปฐมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

          โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้มอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอ 18.5 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14  พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่าเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องพัสดุ และกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนราชินีบูรณะ

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3425-4168, 0-3425-8345 ต่อ 127 ในวันและเวลาราชการ

         

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 28 พ.ย. 57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,443
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon