กรมชลประทานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำบานระบายน้ำ เครื่องกว้าน เกียร์มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของงานก่อสร้าง ปตร. คลองบางพระ พร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการประตูระบายน้ำคลองบางพระพร้อมสถานีสูบน้ำ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

          กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ผู้ที่มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหากไม่มาฟังคำชี้แจงในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าได้ยอมรับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้)

          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. สถานที่เสนอราคา สำนักงานบริการลูก กสท.นครปฐม เลขที่ 80 ถนนมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลห้วยทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3426-2296 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://procurement.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

          การประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 3 ธ.ค. 57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,504
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon