กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บรถควบคุมฝูงชน

          ตำรวจภูธรภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บรถควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 1 แห่ง ตามแบบรูปรายการเลขที่ 10188/57 วงเงินงบประมาณของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 2,300,000.- บาท โดยราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 1,805,000.- บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนเสร็จการ

          กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาไปพร้อมกันที่ฝ่ายอำนวยการ 4 กอบบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ชี้แจงรายละเอียด และพาตรวจดูสถานที่โดยพร้อมเพรียงกัน

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและแบบรูปรายการ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 7 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3424-5943 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.police7.go.th

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 3 ธ.ค. 57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,393
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon