พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบระบายน้ำ

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาและระบบระบายน้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ราคากลางของงงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprotcurement.go.th    หรือ   www.fad2.go.th หรือ  www.facebook.com/Dvaravati  หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3427 2300,0 3424 2500 ทุกวันในเวลาราชการ

 

…………………………………………….

ภรณ์อนงค์/ข่าว/3 ธ.ค. 57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,380
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon