องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

          องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ให้ดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่มุม ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,058,148.- บาท

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น.-10.30 น. ณ ที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม (กองช่าง) หากผู้เสนอราคาใดไม่ไปดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจดีแล้ว และถือว่ารับสภาพพื้นที่ว่าสามารถทำงานได้ จะนำมาใช้ในข้ออ้างใน ภายหลังมิได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน) และกำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

          กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน)

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-962693 ในวันและเวลาราชการ

 

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 3 ธ.ค. 57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,333
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon