คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์

           คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย

           ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ คติชนวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาไทย

           ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร 034-255709 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557

............................................

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/4ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,022
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon