มหาวิทยาลัยศิลปากรรับสมัคร ตำแหน่งนายช่าง(ช่างพิมพ์)

         งานส่งเสริมวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนายช่าง(ช่างพิมพ์)

         ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์งานด้วยระบบออฟเซทอย่างน้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี หาดเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถปฏิบัติงานควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซท และงานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ได้

         ขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โทร 034-255790 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557

...............................

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/4ธ.ค.57

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon