คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครอาจารย์

            คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขยายเวลารับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐบาล สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก หากมีประสบการณ์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.034-255097 และ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โทร.034-255790 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557

…………………………………

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/4ธ.ค.57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,976
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon