สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

        

         พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558 และกิจกรรมรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือนในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ตลาดศรีวิชัย (ใกล้กับตลาดปฐมมงคล) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสหางานทำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     ทั้งนี้มีการรับสมัครงานตำแหน่งงานว่าง 2,000 กว่าอัตรา มีการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ การให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน/ OTOP

      สำหรับหลักฐานการสมัครงาน ประกอบด้วย รูปถ่าย 1-2 นิ้ว  สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานทางทหาร(ถ้ามี)  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร 0-3421-3284 ต่อ 11,12 โทรสาร 0-3425-0861-2 ต่อ14 มือถือ 08-9919-8542

.....................................

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/9ธ.ค.57

         

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,660
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon