ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกรมประมง ประจำปี 2558 เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารตกค้าง ของศูนย์ฯ ซึ่งได้ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดทดสอบฟลูออโรควิไนโลน จำนวน 12 ชุด และ ชุดทดสอบคลอแรมฟินิคอล จำนวน 12 ชุด

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/cf-samutsong/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-720170 ในวันและเวลาราชการ

………………………………..

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/9ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,382
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon