สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 69 รายการ

          สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 69รายการ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม  ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3425-0913 ต่อ 503 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.jor7.coj.go.th

                                                                             .................................................

                                                                        ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/17ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,711
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon