สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โซน 1 และโซน 2

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โซน 1 และโซนที่ 2 โดยกำหนดแจกแบบฟอร์มสอบราคา ณ แผนกบัญชีและประมวลผล อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ในเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ที่แผนกบริหารงานทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

.....................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/5 ม.ค. 58

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,642
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon