รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ

          นายแก่นเพชร ช่วงรังสี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20-28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 -26 กุมภาพันธ์ 2558

          ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครข้ารับราชการสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ได้ทางเว็บไซต์กองกลาง สป. ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้องานประจำ/หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง มท./คำสั่ง สป.

……………………………………

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/6ม.ค.58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,982
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon