สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 61 รายการ

         จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) จำนวน 61 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ได้แก่ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว โต๊ะหมู่บูชา 12 ชิ้น จำนวน 1 ชุด โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว โต๊ะวางเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว ชั้นสำหรับวางแบบฟอร์ม 16 ชั้น จำนวน 1 ที่ ชั้นวางหนังสือห้องสมุด จำนวน 1 ที่ เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทย ขนาดแคร่ 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทย ขนาดแคร่ 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคำนวณเลขมีฟังก์ชั่นตรีโกณทำโปรแกรมได้ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 1 เครื่อง โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 120 ซม. จำนวน 25 ตัว ชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว โต๊ะ จำนวน 1 ตัว โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โทรศัพท์โนเกีย จำนวน 1 เครื่อง โซฟาปรับ 3 ระดับ จำนวน 1 ตัว เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

          ผู้ที่สนใจจะเสนอราคารายการดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.นครปฐม เลขที่ 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร.034-242713, 034-250876 ต่อ 101 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ กำหนดวันดูพัสดุที่จะขายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.นครปฐม เลขที่ 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง ภายในวันและเวลาราชการ

         กำหนดขายพัสดุดังกล่าวในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 10.001 น. ณ ส.ป.ก.นครปฐม เลขที่ 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

.....................................................

ณัฏฐ์ธนัน /ข่าว/19 ม.ค. 58

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,965
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon