หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกวดราคาจัดซื้อระบบดับเพลิงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จำนวน 1 ชุด

          หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้อระบบดับเพลิงในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินประมาณ เป็นเงิน 3,000,000.- บาท

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเปรมไชยา หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) และกำหนดวันเสนอราคา ณ สถานที่ให้บริการตลาดกลาง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และจะแจ้งนัดหมายตามแบบ บก.005 ให้ทราบต่อไป

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100.-บาท ได้ที่งานพัสดุ หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ในวันที่ 13 ถึง 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fapot.org

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-482-2013 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

 

...........................................................

ณัฏฐ์ธนัน การญจนประภากร/ข่าว/21 ม.ค.58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,014
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon