กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา

          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชน ท่าตลาด จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท ต่อเดือน จำนวน 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2558) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงิน 120,000.- บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 258 ถนนทวารวดี ตำบลห้วยจรเข้  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 258 ถนนทวารวดี ตำบลห้วยจรเข้  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์-หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-272126 ในวันและเวลาราชการ

 

.............................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/21 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,997
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon