องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,500.- บาท ได้ที่งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. สามารถดูรายได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-34980-700 ในวันและเวลาราชการ

 

.....................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร /ข่าว/22 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,035
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon