การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โซนที่ 1 และโซนที่ 2

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า โซนที่ 1 และโซนที่ 2 โดยกำหนดแจกแบบฟอร์มสอบราคา ณ แผนกบัญชีและประมวลผล อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 ในเวลาราชการ

          กำหนดยื่นซองสอบราคาที่แผนกบริหารงานทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.

          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. แผนกบริหารงานทั่วไป อาคาร 4 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่มีความสนใจที่จะขอเป็นตัวแทนฯดังกล่าว สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับใบเสนอราคาได้ที่แผนกบัญชีและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558

 

..............................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 28 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,686
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon