โครงการชลประทานนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ ตาม มอก.528-2548

          กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ ตาม มอก.528-2548 และอื่นๆ จำนวน 19 รายการ ของงานก่อสร้าง ปตร.คลองบางพระพร้อมเครื่องสูบน้ำ โครงการประตูระบายน้ำคลองบางพระ พร้อมเครื่องสูบน้ำ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

          กำหนดการยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ หน่วยงานพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3426-2296 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน http://procurement.rid.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 28 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,002
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon