สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี รับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพ และรับสมัครแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

          สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพ และรับสมัครแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ โดยศูนย์ฝึกอาชีพฯ จะเปิดฝึกอบรมวิชาชีพ ได้แก่ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, หมวดวิชาช่างโลหะ, หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์, หมวดวิชาขับรถยนต์, หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์, หมวดวิชาคหกรรม, หมวดวิชาชีพทั่วไป

          การฝึกวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหอพัก (ชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน ยกเว้น ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของภาครัฐ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจาก ศูนย์ฝึกอาชีพฯ แล้ว หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ 6 ชั่วโมง

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทร. 0-2354-8587 ต่อ 284,285 หรือ แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. โทร. 0-2521-1171 ต่อ 103,104 หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง

..............................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 30 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,962
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon