ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในงานประกวดสัตว์น้ำสวยงาม

       จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ประกวดสัตว์น้ำสวยงาม จำนวน 1 งาน

ภายในงาน “นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ ตลาดศรีวิชัย ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำสวยงามเพื่อความเข้มแข็งในกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 400,000.- บาท

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

        กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

        ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในงานประกวดสัตว์น้ำสวยงามได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ www.fpo-nakhonpatom.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3434-034-6 ในวันและเวลาราชการ

................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/11 ก.พ. 58

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,643
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon