องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กำหนดราคากลาง 2,274,000.00 บาท

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างวันเวลา 13.00-14.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป(ถ้ามี) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

        กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ชั้น 2 ) และกำหนดเสนอราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/11 ก.พ. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,012
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon