โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2558

            หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2558

            วันที่ 19 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ วัดลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สร้างความสมานฉันท์และรอยยิ้มให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพพจน์ที่ดีของทางราชการต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความริเริ่ม ร่วมมือ ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทางราชการ รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การสงเคราะห์คนยากจน การนำงานออกบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อนำงานของส่วนราชการออกแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้คำปรึกษา รวมทั้ง การแนะนำกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาล หาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินการของทางราชการ นอกจากนี้ยังแนะนำจัดหาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด อีกทั้งมอบรถเข็นให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 3 คัน มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18 มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 10 คัน มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชน จำนวน 100 ชุด นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณวัดลำเหยอีกด้วย

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626336830801652.1073742395.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,414
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon