เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอเมือง

          เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอต่างๆ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม โดยขณะนี้พบผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี จำนวน 20 คน

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ได้แก่ นางออง แซ่ลิ้ม อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 237 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม , นางละออง พันธ์ประชา อายุ 104 ปี อยู่บ้านเลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม , นางส้มเช้า ยมพุก อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 10 ตำบลตาก้อง , นางป้อม จำเริญ อายุ 106 ปี อยู่บ้านที่ 26 หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง , นางเยื้อน เกิดแป๋ อายุ 104 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ 7 ตำบลหนองปากโลง และนางตา สร้อยเพชร อายุ 106 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม โดยผู้สูงอายุดังกล่าวยังมีร่างกายที่แข็งแรงและพูดคุยได้ตามปกติ อาจมีปัญหาเรื่องการได้ยิน บางรายยังสามารถเดินได้ เขียนหนังสือได้ และร้องเพลงได้ จากการสอบถามผู้สูงอายุถึงสาเหตุที่ทำให้มีอายุยืนเกิน 100 ปี ส่วนใหญ่จะรับประทานพืชผักต่างๆที่มีอยู่ตามบ้าน กับน้ำพริก ปลา และมีสภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอจากประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน และการจักรสานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ จึงทำให้มีอายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้

          โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ พร้อมมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งวิทยุ เสื้อผ้า ผ้าห่ม และเวชภัณฑ์ โดยผู้สูงอายุต่างมีสีหน้ายิ้มและดีใจ พร้อมอวยพรให้คณะที่เดินทางมาเยี่ยมและมอบสิ่งของในครั้งนี้

          นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการสำรวจไว้ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือครั้งต่อไป ในเดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้ คาดว่ายังมีผู้สูงอายุที่ตกสำรวจอีกหลายคน ซึ่งจะได้ดำเนินการสำรวจเพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

           สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628597580575577.1073742400.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,781
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon