จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ

          จังหวัดนครปฐมจัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           วันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานมอบแก่สามเณร และมอบผ้าไตรแก่ศีลจาริณี ในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย และตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนตามวิถีอันดีงามของศาสนา เพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเคารพ รัก และกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิด ตลอดจนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

            สำหรับพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ จำนวน 194 คน บรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และนักเรียนหญิง จำนวน 384 คน บวชศีลจาริณี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยมีพระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

            ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ 36 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ได้รับพระกรุณาธิคุณด้วยการทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ และเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนถึง 4 ครั้ง ชาวสิรินธรราชวิทยาลัยตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ของทุกปี สำหรับในปีนี้มีความสำคัญพิเศษ เป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โรงเรียนสิรินธรจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง อาทิ การจัดพิธีถวายราชสักการะ การลงนามถวายพระพรชัยมงคล การบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ ณ เมืองทองธานี การจัดแข่งขันแรลลี่การกุศล การจัดทำสายรัดข้อมือ และนอกจากนี้ได้เชิญชวนชุมชนร่วมแต่งกายด้วยผ้าสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันเสาร์ วันพระราชสมภพ อีกด้วย

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629855750449760.1073742403.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,378
 • ไอพีของคุณ40.77.167.149
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon