ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ที่เดินทางเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครปฐม

              วันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 80 คน

               ดร.พรสรร โรจนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร่วมกับร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม , เพชรริมธารรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และโรงแรมนภาลัยรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ASEAN Youth Camp Activities) เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการ ใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนด้วยภาษาอังกฤษ อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เงินตรา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของเยาวชน ทำให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

               สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ได้รับความรู้และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนข้อมูลด้านการศึกษา ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมทางด้านการศึกษา เนื่องจากมีสถานศึกษาทุกระดับอย่างเพียงพอ และมีสถาบันอุดมศึกษาถึง 8 แห่ง นอกจากนี้นักศึกษาโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ยังได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด ระบำสี่ภาคร่วมใจ จากโรงเรียนราชินีบูรณะ และเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ ต่างให้ความสนใจและเลือกซื้อข้าวหลาม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของหวัดนครปฐม

               สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.630162650419070.1073742404.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,754
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon