สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมต่อการปฏิรูปประเทศ

          สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมต่อการปฏิรูปประเทศ ผ่านรายการ สปช. เสียงประชาชน

          วันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมต่อการปฏิรูปประเทศ ผ่านรายการ สปช. เสียงประชาชน ซึ่งมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวันชัย สอนศิริ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และนายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม ที่ปรึกษาชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม โดยนายประพจน์ภู่ทองคำ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อดำเนินการภาคการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงเชิงประเด็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปในด้านต่างๆ และการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อไป

          สำหรับการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีการพูดคุยในประเด็นที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติบางรายนำบุคคลภายในครอบครัวเข้ามาทำงานให้กับตนเอง แม้จะไม่ได้มีข้อห้ามและมีความผิด แต่ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วย โดยมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยในหัวข้อต่างๆ อาทิ การปฏิรูปทรัพยากรบุคคล การศึกษา ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติ การเมือง การกระจายอำนาจ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนชมรม ผู้แทนภาคประชาชน คณะครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิรูปประเทศเป็นจำนวนมาก

           ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมต่อการปฏิรูปประเทศ จะออกอากาศผ่านทางรายการ สปช. เสียงประชาชน ในวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. – 22.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

            สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636720129763322.1073742422.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,062
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon