โครงการปั่นจักรยานตามรอยทวารวดี สร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย

         จังหวัดนครปฐม จัดโครงการปั่นตามรอยทวารวดี ร่วมสร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ประเพณีอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการตามรอยทวารวดี สร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2558 จากจังหวัดนครปฐมถึง จังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง 899 กิโลเมตร พร้อมปล่อยขบวนจักรยานผ้าป่า เพื่อร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการร่วมสร้างเจดีย์แดนศรีวิชัย ณ วัดแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

        โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานจังหวัดนครปฐม ชมรมจักรยานจังหวัดกระบี่ ชมรมจักรยานทัวร์ไบค์ไทยแลนด์ และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งคณะนักปั่น ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ประเพณีอันดีงามของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่โบราณ และกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเดินทางโดยใช้จักรยานทั้งระยะใกล้ไกล นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำเส้นทางปลอดภัยสำหรับการปั่นจักรยานทางไกล เพื่อการท่องเที่ยวโดยสามารถจัดทำเป็นแผนที่เส้นทางปลอดภัยเพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคอื่นๆได้ในอนาคต

.......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,766
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon