กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

         จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน ตลอดจนข้าราชการที่เกี่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดนครปฐม โดยนายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการช่วยผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้ดำเนินการจัดให้มีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีสหภาพแรงงาน พนักงาน และนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งข้าราชการและประชาชน 420 คน ร่วมปลูกต้นไม้นานาชนิดรอบบริเวณวัดจำนวน 300 ต้น และมอบให้กับวัดต่างๆ จำนวน 36 วัด เพื่อนำไปปลูกในเขตวัด รวมทั้งสิ้น 3,600 ต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใช้แรงงานจังหวัดนครปฐม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน และในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำพนักงาน และนายจ้าง เจ้าของประกอบกิจการปล่อยปลานวลจันทร์จำนวน 3 หมื่นตัวอีกด้วย

....................................

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,417
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon