กลุ่มรักปฐมนครยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯนครปฐมคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

          กลุ่มรักปฐมนครยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ขณะที่ประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านอย่างต่อเนื่องหลายหมื่นคนแล้ว

           วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิต ประธานกลุ่มรักปฐมนคร พร้อมกลุ่มผู้แทนภาคประชาชน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อคัดค้านการย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ หลังจากที่กรมศิลปากรมีแผนเคลื่อนย้ายโบราณศิลปวัตถุ ประเภทประติมากรรม และสถาปัตยกรรม จำนวน 1,873 รายการ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ไปเก็บรักษาและจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมตัดโอนอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา มาประจำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง และดำเนินการปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ซึ่งนายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิต กล่าวว่า กลุ่มรักปฐมนคร และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ต่างไม่เห็นด้วยที่จะมีการยุบหรือย้ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และยืนยันที่จะแสดงพลังเพื่อปกป้องโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่า และเป็นมรดกทางปัญญา ให้คงอยู่กับองค์พระปฐมเจดีย์ คู่บ้านคู่เมืองนครปฐม เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแผ่นดินอารยธรรมทวารวดี โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ พร้อมยืนยันจะดำเนินการประสานทุกภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดผลชัดเจนที่สุดเพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดนครปฐม และควรมีการจัดกิจกรรมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการให้ความรู้อย่างแท้จริง กับประชาชนโดยรวม และจะเร่งดำเนินการประสานส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง

          ขณะที่บริเวณ จุดรับลงชื่อ ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ได้มีการจัดเวทีให้ความรู้และรับลงชื่อคัดค้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเดินทางมาลงชื่อคัดค้านอย่างต่อเนื่อง และมีบางส่วน เดินทางกลับจากต่างจังหวัดมาลงชื่อคัดค้านอีกด้วย และคาดว่าทุกอำเภอจะมีรายชื่อเกิน 3 หมื่นรายชื่อแล้ว นอกจากนี้ยังมีการขึ้นป้ายคัดค้าน ทั่วเมืองนครปฐมหลายจุด และมีการผลิตเสื้อเพื่อคัดค้านเรื่องดังกล่าวเพื่อใส่รณรงค์ ในการต่อด้านอย่างชัดเจน ก่อนจะมีการรวมตัวครั้งใหญ่ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

           สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644025292366139.1073742435.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,460
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon