จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ ปี 2558

               จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ ปี 58 เพื่อเผยแพร่ศักยภาพแหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

               วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร , สำนักงานเกษตรจังหวัด , องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน , อำเภอสามพราน , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่น , สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย , สหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สมาคม ชมรมกล้วยไม้ต่างๆ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เกาะดงเกตุ เพื่อสนับสนุนเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพของเกษตรกรตามมาตรฐานส่งออก มีช่องการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการส่งออก อีกทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างกัน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งในจังหวัดนครปฐมมีเกษตรกรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ไม่น้อยกว่า 500 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 7,000 ไร่ สามารถนำรายได้เข้าสู่จังหวัดไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี และนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเกาะดงเกตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

             สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดกล้วยไม้ประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นการประกวดกล้วยไม้ต้นในกระถาง หรือกล้วยไม้เดี่ยว และการประกวดกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมในงานจัดสวนโชว์ การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับกล้วยไม้ อาทิ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น การจัดดอกกล้วยไม้ในภาชนะ และการจำหน่ายสินค้าเกษตรกว่า 80 ร้านค้า

              ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจทั่วไป สามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อดอกกล้วยไม้ภายในงานมหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม 58 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644628268972508.1073742438.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,480
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon