จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดินฯ

            จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการคณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนครปฐม และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ณ บริเวณอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์และของดีที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน สินค้าพื้นบ้าน OTOP รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพของชุมชนต่างๆ ทั้ง 24 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม สู่สายตาสาธารณชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยน้อมนำแนวความคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการจัดนิทรรศการ

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรมหรือประเพณีโบราณ อาทิ การสร้างและบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ การตำขนมจีนโบราณของชาวตำบลมาบแค ชุมชนลาวคลั่ง อีกทั้งมีการฉายภาพยนตร์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 17 ตอน มีการประกวดร้องเพลงนักร้องเสียงทอง โดยคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 24 ตำบล ชมการแสดง และกิจกรรมการขายสินค้าของตำบลต่างๆ บริเวณงาน และกิจกรรมออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน ประกอบด้วย กิจกรรมอาหารสุขภาพ ขนมไทย ทองม้วน และมีบริการเพ้นท์เล็บ จาก กศน. อำเภอเมืองนครปฐม การแสดงสุนัข และขี้ม้าจากกรมการสัตว์ทหารบก นิทรรศการการกำเนิดโรงพยาบาลนครปฐม บริการตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้น บริการทันตกรรม ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน คัดกรองมะเร็งช่องปากจากโรงพยาบาลนครปฐม กิจกรรมมีการสอนตะกร้าสาน และพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กิจกรรมประวัติของไปรษณีย์ไทย ตู้ไปรษณีย์สมัยโบราณ และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์สมัยรัชการที่ 5 การออกร้านจัดโชว์และจำหน่ายตราไปรษณีย์ยากร หรือแสตมป์จากไปรษณีย์นครปฐม การแสดงประวัติความเป็นมา และจัดแสดงโชว์หุ่นขี้ผึ้ง ได้แก่ หุ่นจำลององค์พระพุทธเจ้าจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผักปลอกสารพิษ ข้าวหลาม การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง นวดแผนไทย โดยเทศบาลนครนครปฐมอีกด้วย

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,594
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon