จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

             จังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

             วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณวัดกำแพงแสน ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี อย่างหาที่สุดมิได้

              นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านผลการผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และคลินิกกฎหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่ประสบปัญหา สามารถที่จะได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบถ้วนรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 อีกทั้งมอบกล้าผัก เมล็ดพันธุ์ผัก มอบพันธุ์ปลา แก่ตัวแทนเกษตรกร และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ จากนั้นได้เยี่ยมชมการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทางการศึกษา อำเภอกำแพงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรตำบลห้วยหมอนทอง และจากตำบลใกล้เคียง เข้ารับบริการกว่า 500 คน

                 สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.651794251589243.1073742454.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,455,439
 • ไอพีของคุณ52.23.192.92
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon