ผู้ว่าฯนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชา

          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2558

           วันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558 ณ บริเวณวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของโลก ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จึงนับเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความอัศจรรย์ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงถือเอาวันนี้ เป็นวันประกอบกุศลพิธี รำลึก บูชา พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้ และทรงเผยแผ่หลักธรรม อนุเคราะห์ เกื้อกูลแก่ชาวโลก เพื่อให้เกิดสันติภาพ และสันติสุข แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

           สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ จังหวัดนครปฐมได้เชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง การแต่งกายชุดขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การบำเพ็ญประโยชน์ และการแสดงมุทิตาสักการะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

           นอกจากนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ณ พุทธมณฑล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสืบสานความดีงามในวิถีของชาวพุทธ และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวัน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมยาตราและเวียนเทียน โดยมีผู้นำชาวพุทธนานาชาติเดินทางมาร่วมพิธี ที่ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล การบำเพ็ญกุศลทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน พิธีเวียนเทียน และพิธีถวายผ้าป่า

            สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653780031390665.1073742457.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,098
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon