องคมนตรีเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพิธีวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

          วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 16.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์และฆราวาส การทำบุญตักบาตร เวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม การถวายสังฆทาน การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ฆราวาส และสามเณรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

           โอกาสนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพระองค์ มอบของที่ระลึก แก่ผู้บริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑล และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑล จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี และขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล 3 รอบ หลังจากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ต่อจากนั้น พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยายธรรม และพระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สนทนาธรรม โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นจำนวนมาก

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.653799068055428.1073742458.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,678
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon