จังหวัดนครปฐมเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center จังหวัดนครปฐม และงาน e-job fair เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ว่างงานได้มีอาชีพ มีงานทำ โดยมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 50 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตรา

            วันที่ 4 มิถุนายน 2558 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center จังหวัดนครปฐม และงาน e-job fair @ nakhonpathom ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ภายใต้คำขวัญ “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้มีอาชีพ มีงานทำ ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงตำแหน่งงานว่าง อีกทั้งเพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการหาบุคคลเข้าทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับหนึ่ง ตลอดจนเป็นแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก้ผู้ใช้บริการทั้งนายจ้างและคนหางาน เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสการเข้าถึงของรัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทำให้คนไทยมีงานทำมีรายได้ที่มั่นคง

              นายเกรียงไกร จันทรถิรยืนยง จัดหางานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานประมาณ 623,570 คน ผู้ที่มีงานทำ 618,259 คน มีผู้ว่างงานประมาณ 4,909 คน มีสถานประกอบการ 7,645 แห่ง จากสภาวะการขาดแคลนแรงงานจึงมีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในจังหวัดนครปฐม ประมาณ 122,936 คน และยังมีตำแหน่งงานว่างที่จะรองรับคนไทยผู้ว่างงานกว่า 5,450 อัตรา หากคนในจังหวัดนครปฐมไม่เลือกงาน จะทำให้ไม่มีคนว่างงาน

              สำหรับการจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย การเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่บริการจัดหางานให้กับคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งให้บริการด้วยตนเอง และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง www.doe.go.th/jobnakhonpathom รวมทั้งการให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และงาน e-job fair @ nakhonpathom หรือตลาดนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ ซึ่งมีนายจ้างและสถานประกอบการมาร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกว่า 50 บริษัท มีตำแหน่งงานให้เลือกสมัครกว่า 5,000 อัตรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตและฝึกประกอบอาชีพ 8 อาชีพ โครงการ 3 ม คือ มีงาน มีเงิน มีวุฒิ มีการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นิทรรศการแนะแนวอาชีพ และแนะแนวการศึกษาอีกด้วย

              ทั้งนี้ ผู้ว่างงานที่ต้องการหาตำแหน่งงานว่างหรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3427 1434 ต่อ 11-12 หรือ www.doe-npt.org หรือ facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.654685324633469.1073742459.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,668
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon